news-details
Ekonomija

Potpisan ugovor o rekonstrukciji trga i šetališta u Sutomoru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izrazilo je danas zadovoljstvo što su aktivnosti na rekonstrukciji trga i šetališta u Sutomoru dobile svoj epilog zaključenjem Ugovora za izvođenje prve faze radova između Uprave javnih radova i podgoričkog preduzeća “Fidija”.

-Izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za kompletan potez šetališta u Sutomoru tokom 2017. i 2018. finansiralo je ovo JP sa 38.000 eura, nakon čega je projektna dokumentacija predata Upravi javnih radova kao nosiocu ovog posla. Pored Vlade Crne Gore koja će iz Kapitalnog budžeta opredijeliti 435.000 eura i Opštine Bar koja izdvaja 100.000, JP za upravljanje morskim dobrom finansiraće izgradnju prve faze sa 425.000 eura-rečeno je danas portalu Feral.bar iz Morskog dobra. 

Prema istim navodima, ovo javno preduzeće “ostaje posvećno” realizaciji narednih faza rekonstrukcije, za šta su već planirana sredstva Planom korišćenja sredstava.

 Početna od predviđene četiri faze projekta obuhvata potpunu rekonstrukciju i popločavanje trga sa ugostiteljskim terasama, površine oko 5.000 kvadratnih metara i modernizaciju dijela saobraćajnice u neposrednom zaleđu trga.

Iz Vlade je danas saopšteno da se izvođač obavezao da radove završi u roku od 250 dana od uvođenja u posao, u što se ne računaju neradni dani u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, te eventualna nastupanja okolnosti na koje izvođač ne može da utiče.

*Fotografije: renderi najavljenog izgleda Sutomora nakon završetka radova