news-details
Ekonomija

Zakupcima u zoni Morskog dobra omogućiti privremena rješenja za rad

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT) da, u saradnji sa sekretarijatima za privredu u šest primorskih gradova, zakupcima privremenih lokacija u zoni Morskog dobra omogući izdavanje privremnih rješanja za rad za ovu sezonu.

-Imajući u vidu vanredne okolnosti koje su nastupile tokom prve polovine 2020.  zbog pandemije koronavirusa, te da su nadležni organi radili smanjenim kapacitetom uz redukovano radno vrijeme, zakupci privremenih lokacija u zoni morskog dobra nijesu bili u objektivnoj mogućnosti da zadovolje cjelokupnu proceduru prilikom izrade tehničke dokumentacije propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

 JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zato je predložilo  da opštinski sekretarijati za privredu i ove godine izađu u susret zakupcima privremenih lokacija u zoni morskog dobra izdavajući im privremena rješenja za rad saglasno članu 19 stav 4 Zakona o upravnom postupku-saopšteno je danas  iz Morskog dobra.

Prema istim navodima,  predloženo je da se privremena rješenja za rad za 2020.  izdaju zakupcima koji imaju zaključen Aneks ugovor o korišćenju morskog dobra za tekuću sezonu i koji su započeli procedure oko dobijanja odobrenja za rad shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.